Vem bestämmer? - En studie med fokus på barns perspektiv på deras delaktighet och inflytande

DSpace Repository

Vem bestämmer? - En studie med fokus på barns perspektiv på deras delaktighet och inflytande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vem bestämmer? - En studie med fokus på barns perspektiv på deras delaktighet och inflytande
Author Avdija, Albana ; Jaros, Karolina
Date 2014
Swedish abstract
Vårt syfte med denna studie har varit att undersöka, analysera och beskriva hur barn upplever sin delaktighet och sitt inflytande på förskolan. Då begreppen har blivit allt mer betydelsefulla i förskolan och dess läroplan har vi valt att gå djupare in på hur barnen i verksamheterna upplever detta. Det finns en del studier på hur vuxna arbetar kring barns delaktighet och inflytande men inte lika många som handlar om barnens perspektiv. Därför har vi i vår studie valt att enbart utgå ifrån barnens upplevelser och tankar kring delaktighet och inflytande. De frågeställningar vi har använt oss av har varit: Hur upplever barn sin delaktighet och sitt inflytande? Och vad vill barn ha inflytande över och vara delaktiga i? För att få svar på dessa frågor har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer med barn på tre olika förskolor. Resultatet visar att det är i leken som barn känner sig ha mest inflytande, där upplever de flesta att de på egen hand får bestämma saker som vem de vill leka med och vad de vill leka med, men många av barnen hade gärna velat få bestämma när de skall få leka. Delaktighet känner de också i leken då de får leka tillsammans med sina kompisar.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 37
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv
Delaktighet
Inflytande
Handle http://hdl.handle.net/2043/18082 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics