Skolintegration med förhinder

DSpace Repository

Skolintegration med förhinder

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Skolintegration med förhinder
Author Wigerfelt, Berit
Editor Sernhede, Ove ; Tallberg Broman, Ingegerd
Date 2014
Swedish abstract
Det finns en stor oro bland många skolaktörer över en tilltagande skolsegregation i Sverige. Artikeln fokuserar på hur olika aktörer förhöll sig till och upplevde den integrationsprocess som ägde rum mellan två skolor i Malmö mellan 2007 och 2010.
Publisher Liber
Host/Issue Segregation, utbildning och ovanliga lärprocesser
ISBN 978-91-47-11154-1
Pages 39-53
Language swe (iso)
Subject integration
segregation
school
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18085 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics