Lärplattan som pedagogiskt verktyg i Förskola och förskoleklass. Computer tablets as an educationaltool in preschool and preschool class.

DSpace Repository

Lärplattan som pedagogiskt verktyg i Förskola och förskoleklass. Computer tablets as an educationaltool in preschool and preschool class.

Details

Files for download
Icon
Student Essays
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Lärplattan som pedagogiskt verktyg i Förskola och förskoleklass. Computer tablets as an educationaltool in preschool and preschool class.
Author Melander, Sara
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur lärplattan kan användas som pedagogiskt verktyg i förskola och förskoleklass. Vi vill undersöka de lärande och sociala samspel som eventuellt sker mellan barnen. Vidare undersöks hur pedagogernas förhållningssätt inverkar på barnens möjlighet till lärande kring lärplattan. Pedagogernas syn på fördelar och nackdelar gällande lärplattan granskas. Studiens frågeställningar besvarades utifrån den sociokulturella teorin. Centrala begrepp som artefakter, mediering, proximal utvecklingzon och förhållningssätt verkade som analysverktyg. Studien har genomförts med hjälp av kvalitativ metod där intervjuer och observationer har gjorts på tre förskolor och en förskoleklass. Resultatet visar att lärplattan kan användas som både dokumentationsverktyg och pedagogiskt verktyg i barngruppen. Barnens lärande kring plattan utvecklas genom turtagning och samarbete. Den medforskande pedagogen ger större möjligheter för barns lärande genom att se och utmana dem på rätt nivå. Pedagogerna anser att en av lärplattans fördelar är dess lätthanterlighet. En nackdel är att vissa pedagoger känner att de har för lite kunskap om tekniken. Slutsatsen av våra resultat visar att lärplattan kan ha flera olika användningsområden, lärandet blir möjligt genom att barnen interagerar med varandra och lärplattan. Pedagogernas förhållningssätt har en inverkan på barns möjlighet till lärande. Utbildning rörande lärplattan är betydelsefull för att pedagogerna ska kunna nyttja plattan så optimalt som möjligt.
Publisher Malmö högskola/Lärarutbildningen
Pages 46
Language swe (iso)
Subject Förhållningssätt, förskola, förskoleklass, lärande, lärplatta, medierande artefakt, pedagogiskt verktyg.
Handle http://hdl.handle.net/2043/18089 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics