Unga som varken arbetar eller studerar : ett kommunalt perspektiv

DSpace Repository

Unga som varken arbetar eller studerar : ett kommunalt perspektiv

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Håkansson, Peter en_US
dc.contributor.editor Ahlstrand, Roland
dc.contributor.editor Muhonen, Tuija
dc.contributor.editor Petersson, Harry
dc.contributor.editor Scholten, Christina
dc.date.accessioned 2014-12-15T13:54:59Z
dc.date.available 2014-12-15T13:54:59Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/18115
dc.description I artikeln analyseras unga (16–24 år) utanför jobb och studier utifrån en mindre kommuns perspektiv. De tre kommuner som används i studien är Höör, Hörby och Eslöv. En viktig upptäckt är att av de 16–19-åringar som inte arbetade eller studerade under ett helt kalenderår (år 2010), var det ca 75 procent som befann sig i samma situation året därpå. För gruppen 20–24-åringar var denna andel lägre, drygt 50 procent, men även denna andel bör ses som hög. Det betyder att risken att hamna i en, mer eller mindre, permanent situation av inaktivitet är hög för dem som tidigt hamnar utanför studier och arbete. Inte minst av denna anledning är det viktigt att åtgärder sätts in tidigt. Två teman är genomgående i respondenternas berättelser. Det första är att det behövs mer samarbete mellan olika instanser så att individen slipper ”bollas runt” mellan olika handläggare. Det andra temat handlar om behovet av stöd från en ”klok vuxen” som kan guida och stödja individen. När det gäller det kommunala informationsansvaret (KIA) har alla tre kommuner ett strukturerat arbetssätt med utsedda ansvariga. De uppfyller därigenom lagens krav att löpande informera sig om de ungdomar som inte befinner sig i gymnasieskolan och som inte fullgjort gymnasiet. Problemet är dock att respondenterna inte anser sig ha några åtgärder att erbjuda de ungdomar som upptäcks genom KIA. Någon form av praktik eller motsvarande hade varit en lämplig åtgärd för den här gruppen, som i stor utsträckning har tröttnat på skolan. Vidare saknas en tydlig målsättning för KIA-arbetet. en_US
dc.format.extent 19
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering en_US
dc.relation.ispartofseries Arbetsliv : forskning och utvärdering;2 sv
dc.subject unga som varken arbetar eller studerar en_US
dc.subject kommunala informationsansvaret en_US
dc.subject ungdomsarbetslöshet en_US
dc.subject unga utanför jobb och studier en_US
dc.subject.classification Humanities/Social Sciences en_US
dc.title Unga som varken arbetar eller studerar : ett kommunalt perspektiv en_US
dc.type Report en_US
dc.identifier.paperprint 0 en_US
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Culture and Society en_US
dc.contributor.department Malmö University. Urban Studies (US) en
dc.contributor.department Malmö University. Society, culture and identity (SKI) en
dc.contributor.department Malmö University. Faculty of Education and Society en
dc.subject.srsc Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES en_US
 Find Full text Files for download
Icon
Main article

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics