How the educational system in China is designed

DSpace Repository

How the educational system in China is designed

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title How the educational system in China is designed
Author Andersson, Felicia ; Nordström, Emelie
Date 2014
English abstract
This is a qualitative study, and the purpose is to examine and gain a deeper understanding of China’s school system. Results from international comparative studies, such as the PISA survey and the TIMSS study, show that Chinese students have the highest mathematical scores. This evoked our interest and led to the beginning of this study. The research material comes from observations at three schools and interviews with in-service teachers, pre-service teachers and a head teacher in Hohhot, China. The results and the conclusion of this study shows that the content in the Chinese curriculum is comprehensive and does not give much time to individualize the lessons. The Chinese school system is very exam-oriented, and together with the pressure from the society and their parents, the students are forced to spend a lot of time to study. Another conclusion to this study is that pre-service teachers in China do not have much teacher practice at schools, but they study a lot of mathematics and methodology separately at the university.
Swedish abstract
Detta är en kvalitativ studie, och syftet är att undersöka och få en djupare förståelse för Kinas skolsystem. Resultat från internationella jämförande studier, exempelvis PISA-undersökningen och TIMSS-studien, visar att kinesiska studenter har de högsta matematiska poängen. Detta väckte vårt intresse och ledde till början av denna studie. Forskningsmaterialet kommer från observationer vid tre skolor och intervjuer med aktiva lärare, blivande lärare och en rektor i Hohhot, Kina. Resultaten och slutsatsen av denna studie visar att innehållet i den kinesiska läroplanen är omfattande och ger inte mycket tid att individualisera lektionerna. Det kinesiska skolsystemet är mycket provorienterat, och tillsammans med pressen från samhället och deras föräldrar, är eleverna tvungna att tillbringa en hel del tid att studera. En annan slutsats till denna studie är att blivande lärare i Kina inte har mycket praktik på skolor, men de studerar en hel del matematik och metodik vid universitetet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 77
Language eng (iso)
Subject Chinese school system, China, PISA, TIMSS, mathematics education, teachers education, Minor Field Study
Handle http://hdl.handle.net/2043/18180 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics