Positiva förebilder - Produktifierad normkritik

DSpace Repository

Positiva förebilder - Produktifierad normkritik

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Positiva förebilder - Produktifierad normkritik
Author Nordgren, Gustav
Date 2014
English abstract
This essay is a thesis in Product Design at Malmö University. The project uses Critical design theory to analyze the social norms that are connected to dolls for girls of ages 7-11. A study of topics related to relationships and interactions between children and dolls was conducted through literature searches and interviews with target audiences. Based on the conclusions of the study a design concept was created, intended to criticize the idealization of passivity and beauty by which the market is characterized. One concept was selected and further developed using Critical Design methods.
Swedish abstract
Uppsatsen är ett examensarbete i Produktdesignprogrammet på Malmö Högskola. Projektet analyserar med hjälp av Kritisk designteori de samhällsnormer som kopplas till dockor för flickor i åldern 7-11. En studie av ämnen kopplade till relationer och interaktioner mellan barn och docka utfördes genom litteratursökningar och intervjuer med målgrupper. Utifrån slutsatser i studien utformades koncept, ämnade att kritisera idealiseringen av passivitet och skönhetsfokus som marknaden är präglad av. Ett koncept valdes ut och utvecklades vidare med hjälp av Kritiska designmetoder.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 86
Language swe (iso)
Subject Dolls
Critical Design
Kritisk Design
Handle http://hdl.handle.net/2043/18184 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics