Breastfeeding and caries. Is there a connection between breastfeeding longer than one year and caries before the age of six years?

DSpace Repository

Breastfeeding and caries. Is there a connection between breastfeeding longer than one year and caries before the age of six years?

Details

Files for download
Icon
Amning och karies.
Overview of item record
Publication 1-year master student thesis
Title Breastfeeding and caries. Is there a connection between breastfeeding longer than one year and caries before the age of six years?
Author Kizilkaya, Tülay ; Nilsson, Karolina
Date 2014
English abstract
The purpose of this study is to investigate whether children who are breastfed longer than one year have increased risk of caries before the age of six. The method is a systematic literature review in which databases Cinahl, Cocharane and PubMED will be searched. The results were based on four cohort studies and ten cross-sectional studies. The findings of this fourteen studies can be divided in two directions, studies which indicates that breastfeeding increase the caries risk in children who are breastfed longer than one year and other studies indicates that there are no connection. Conclusions: Based on the results from the articles, it is considered inadequate to argue that breastfeeding increases the risk of caries development.
Swedish abstract
Studien syftet är att undersöka om barn som har ammats längre än ett år har ökad risk för karies före sex års ålder. Metoden är en systematisk litteraturstudie där databaserna Cinahl, Cocharane och PubMed har sökts. Resultatet baserades på fyra kohortstudier och tio tvärsnittsstudier. Resultatet av dessa fjorton studier kan indelas i två riktningar, studier som visar att amning längre än ett år ökar kariesrisken och studier som indikerar att amning inte ökar risken för karies. Slutsatser: Utifrån resultatet av artiklarna får det anses att det vetenskapliga underlaget är otillräckligt för att hävda att amning ökar risken för kariesutveckling.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Breastfeeding, caries, children, ECC, human milk, infant, and lactation.
Handle http://hdl.handle.net/2043/18205 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics