Perspektiv på social utsatthet

DSpace Repository

Perspektiv på social utsatthet

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Book
Title Perspektiv på social utsatthet
Author Lalander, Philip ; Svensson, Bengt
Editor Lalander, Philip ; Svensson, Bengt
Date 2014
Swedish abstract
Under de senaste decennierna har Sverige kommit att präglas av ökad social och ekonomisk ojämlikhet. Ojämlikheten har förstärkts av att det svenska välfärdssystemet har försvagats. Otrygga arbetsförhållanden och försämrat skydd vid arbetslöshet och sjukdom har lett till en ökad social utsatthet för allt fler grupper. Social utsatthet ses i boken som en process som skapas och kan förstärkas eller minska under livets gång. Det kan handla om att vara nyanländ flykting, om att växa upp under svåra ekonomiska omständigheter eller att arbeta på en arbetsmarknad som präglas av maktlöshet och exploatering. Men utsattheten kan också uppstå i samband med missbruk, funktionsnedsättning eller åldrande. Denna antologi består av fjorton kapitel skrivna av forskare vid Malmö högskola. Bokens första två delar beskriver hur människor, inom områden som är viktiga för socialt arbete, har påverkats av de senaste decenniernas samhällsförändringar. I den sista delen diskuteras nya metoder i socialt arbete men också hur det sociala arbetet påverkas av hård ekonomisk styrning, stela organisatoriska strukturer och förenklade kategoriseringar av klienter. Författarna är överens om att det sociala arbetet bör engagera sig strukturellt, lokalt, nationellt och globalt, för att motverka sociala orättvisor, diskriminering och främlingsfientlighet.
Link https://www.studentlitteratur.se/#9789144101255/Pe... (external link to publication)
Publisher Studentlitteratur
ISBN 978-91-44-10125-5
Pages 280
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18238 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics