Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?

DSpace Repository

Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Förändra sitt ethos i högre utbildning – svårt eller enkelt?
Author Olsson Jers, Cecilia
Date 2014
Swedish abstract
I Sverige författar Universitetskanslersämbetet (tidigare Högskoleverket) på uppdrag av regeringen kunskapsmål i den så kallade högskoleförordningen (1993:100). Dessa kunskapsmål reglerar vad som ska uppnås för examen i högre utbildning. Högskoleförordningen är styrande för vad som sedan skrivs fram av olika lärosäten i utbildnings- och kursplaner. Det som intresserar mig i ett projekt kallat Kommunikation mot profession är hur kunskapsmål om studentens muntliga färdighet och förmåga skrivs fram i dessa utbildningsdokument. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att identifiera på vilket sätt muntliga kommunikativa förmågor i utbildning korresponderar med den kommunikativa kompetens som efterfrågas i professionell verksamhet. Jag har textgranskat utbildningsdokument i hierarkisk ordning – högskoleförordning, utbildningsplaner, kursplaner och kursguider för sjuksköterskeutbildningen på ett lärosäte – samt granskat 111 självvärderingar från olika professionsutbildningar som görs i samband med den kvalitetsvärdering som pågår av svensk högre utbildning år 2011-2014. Den forskningsfråga jag besvarar genom textgranskningen är ”Vilka möjligheter ges studenter att förändra sitt ethos i utbildning?”. Ett resultat är att det verkar finnas svårigheter att variera skrivningar som gäller kunskapsmålet om muntlig framställning vilket jag menar kan försvåra lärarens iscensättning av undervisning i muntlighet. På denna framläggning vill jag diskutera möjligheter och svårigheter att iscensätta undervisning i muntlighet utifrån de kunskapsmål som formuleras i styrande dokument.
Language swe (iso)
Subject rhetoric
orality
professional studies
professional language
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Nordiska konferensen för retorikforskning. Retorik och lärande – kuns... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18291 Permalink to this page
Link http://www.kom.lu.se/forskning/konferenser-och-nat... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics