Narkotikan i samhället

DSpace Repository

Narkotikan i samhället

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication BookChapter
Title Narkotikan i samhället
Author Svensson, Bengt
Editor Lalander, Philip ; Svensson, Bengt
Date 2014
Swedish abstract
Kapitlet diskutera hur förändringar sker inom narkotikaområdet Det tar upp lagstiftning, förändringar över tid i synen på narkotika och strukturella förhållanden som exempelvis arbetslöshet. Dessutom belyses narkomanvården. Tillsammans påverkar dessa faktorer tillgången och efterfrågan på narkotika. Kapitlet avslutas med en diskussion om den framtida narkotikasituationen.
Publisher Studentlitteratur
Host/Issue Perspektiv på social utsatthet
ISBN 978-91-44-10125-5
Pages 71-87
Language swe (iso)
Subject narkotikaanvändning
framtidsperspektiv
narkotikasituation
prognos
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18336 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics