Trestad2 : Storstädernas satsning mot cannabis : delrapport för tiden jan 2012 - sep 2013

DSpace Repository

Trestad2 : Storstädernas satsning mot cannabis : delrapport för tiden jan 2012 - sep 2013

Details

Files for download Overview of item record
Publication Report
Title Trestad2 : Storstädernas satsning mot cannabis : delrapport för tiden jan 2012 - sep 2013
Author Gripenberg, Johanna ; Tengström, Anders ; Andersson, Björn ; Skårner, Anette ; Andersson, Claes ; Berglund, Mats
Date 2014
Swedish abstract
Denna rapport är en halvtidsdokumentation av den storstadssatsning som mellan 2012 och 2014 genomförs i Stockholm, Göteborg och Malmö med syfte att minska användande av cannabis hos unga. Författarna till rapporten är medlemmar av den övergripande forskargrupp som utsetts av de tre medverkande storstäderna för att följa, dokumentera och utvärdera projektet som helhet. Den övergripande forskargruppen kommer att presentera sin slutrapport sommaren/hösten 2014. Halvtidsdokumentationen avser perioden från januari 2012 till september 2013 och har tillkommit på initiativ av den övergripande forskargruppen för att dokumentera storstadssatsningens förlopp samt för att skapa ett underlag som kan användas såväl under den återstående projekttiden, som vid slutrapportering av hela storstadssatsningen. Rapporten presenterades på ett seminarium med de tre medverkande städerna i Malmö den 3 februari 2014. Rapporten publiceras av Malmö Högskola efter överenskommelse med medverkande städer för att möjliggöra citering av rapportens innehåll vid kommande slutrapport samt för att göra dess innehåll tillgängligt för andra intressenter.
Publisher Malmö högskola
Pages 40
Language swe (iso)
Subject Cannabis
Ungdomar
Samverkan
Utvärdering
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Handle http://hdl.handle.net/2043/18346 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics