Inlärning i ett flipped classroom

DSpace Repository

Inlärning i ett flipped classroom

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Inlärning i ett flipped classroom
Author Nordenbris, A. Victor V. ; Höglund, Jens D. E.
Date 2014
Swedish abstract
Detta arbete undersöker hur undervisningsmodellen flipped classroom påverkar elevers inlärning inom matematik. Intervjuer med fem matematiklärare och fyra elever ligger till grund för att undersöka detta. Vi har antagit en socialkonstruktivistisk syn på inlärning och har därefter tematiskt analyserat empirin som genererades från semistrukturella, kvalitativa intervjuer. Av resultatet framgår att modellen möjliggör varierad undervisning, alltså flera olika inlärningsmoment kan täckas in på lektionstid. Detta kan vara i form av exempelvis grupparbete eller laborativa aktiviteter. Flipped classroom bidrar även med ytterligare repetitionsmaterial som är lättillgängligt. Arbetet kopplas även till tidigare forskning som främst bedrivits i USA. En utav slutsatserna är att undervisningsmodellen kan gynna elever som generellt ligger på en låg kunskapsnivå. En annan slutsats är att de videobaserade genomgångarna som kan infinna sig i undervisningen, kan ha ett mer koncentrerat innehåll och en tydligare struktur än genomgångar i klassrummet, vilket påverkar inlärningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 56
Language swe (iso)
Subject flipped classroom
flippat klassrum
matematik
inlärning
inverted classroom
Handle http://hdl.handle.net/2043/18352 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics