En chans att vara med som alla andra

DSpace Repository

En chans att vara med som alla andra

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other scientific
Title En chans att vara med som alla andra
Author Apelmo, Elisabet
Date 2014
Swedish abstract
Hur är det att vara en ung idrottande kvinna och leva med funktionshinder? På vilka sätt är det möjligt att visa sin femininitet och vilka strategier mot diskriminering och negativa attityder kan utvecklas? I avhandlingen "Som vem som helst – kön, funktionalitet och idrottande kroppar" utforskar Apelmo unga kvinnors erfarenheter av en kropp som å ena sidan betraktas som avvikande – den fysiskt funktionsnedsatta eller rörelsehindrade kroppen, å andra sidan betraktas som presterande – den idrottande kroppen.
Link http://centrumforidrottsforskning.se/wp-content/up... (external link to publication)
Publisher Centrum för idrottsforskning
Host/Issue Svensk idrottsforskning;1
Volume 23
ISSN 1103-4629
Pages 30-34
Language swe (iso)
Subject funktionsnedsättning
funktionshinder
genus
idrott
sport
handikappidrott
idrott och hälsa
flickor
pedagogik
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/18407 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics