I krigets skugga : våld, antivåld och kön i fiktiva texter från svenskt 1940-tal

DSpace Repository

I krigets skugga : våld, antivåld och kön i fiktiva texter från svenskt 1940-tal

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title I krigets skugga : våld, antivåld och kön i fiktiva texter från svenskt 1940-tal
Author Järvstad, Kristin
Date 2014
English abstract
The article explores the representation of (anti-)violence in relation to gender in four Swedish 1940s novels. The political climate of the period has been characterised as a time of preparedness and, as a consequence thereof, as carrying a nationalist political agenda. Both men and women were expected to contribute to the safeguarding of the nation, but their roles and abilities were divided. Men should act as soldiers in order to defend their homeland, their wives and their children. Women were seen primarily as mothering creatures who should increase the birth rate. Official politics aside, what can be found in the contemporary literature? In Karin Juel’s The Echo of a Shot (Ekot av ett skott, 1945) and Marika Stiernstedt’s Attack in Paris (Attentat i Paris, 1942) the female protagonists commit murder as a statement against National Socialism and with the ultimate goal to achieve peace. In Dagmar Edqvist’s The Heart is Seeking a Safe Haven (Hjärtat söker nödhamn,1942) and Cajs Alstermark’s Mother, Behold Thy Son! (Moder, se din son!, 1944) as well as in Juel’s novel, the soldiers protest against the war; in Edqvist’s and Alstermark’s novels by deserting it. By placing these characters in different war scenes, the authors show the impossibility to distinguish between brother and enemy. Thereby they sharply criticise the “imagined community” (Anderson 1991), which the nation is founded on, as not worth killing for. The analysed novels clearly deviate from the official politics of preparedness in their critique against both the war and the nation as a concept. In addition they show in various ways the constructions of both femininity and masculinity. In these narratives women use weapons for a good cause, whereas men argue for anti-violence.
Swedish abstract
Artikeln utforskar representationen av anti(våld) i relation till kön i fyra romaner från svenskt 1940-tal. Periodens politiska klimat har karakteriserats som en tid av beredskap och, som en konsekvens härav, som bärare av en nationalistisk politisk agenda. Både män och kvinnor förväntades bidra till att beskydda nationen, men deras roller och förmågor var uppdelade. Män skulle agera som soldater för att försvara sitt fosterland, sina hustrur och barn. Kvinnor sågs främst som modrande varelser som skulle öka nativiteten. Men vad står då att finna i den samtida skönlitteraturen, bortom den officiella politiken? I Karin Juels Ekot av ett skott (1945) och Marika Stiernstedts Attentat i Paris (1942) begår de kvinnliga huvudpersonerna mord som en manifestation mot nazismen och med det slutgiltiga målet att uppnå fred. I Dagmar Edqvists Hjärtat söker nödhamn (1942) och Cajs Alstermarks Moder, se din son! (1944) liksom i Juels roman, protesterar soldaterna mot kriget, i Edqvists och Alstermarks romaner genom att desertera. Genom att placera dessa karaktärer i olika krigsscener visar författarna på omöjligheten i att skilja mellan broder och fiende. Härigenom kritiserar de skarpt "den föreställda gemenskapen" (Anderson 1991), som nationen är grundad på, som något som inte är värt att döda för. De analyserade romanerna avviker tydligt från den officiella beredskapspolitiken i sin kritik både mot kriget och mot nationen som begrepp. I dessa berättelser använder kvinnor vapen för ett gott ändamål, medan män argumenterar för antivåld.
Link http://ojs.ub.gu.se/ojs/index.php/tgv... (external link to publication)
Publisher Centrum för feministiska samhällsstudier vid Örebro universitet och Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet
Host/Issue Tidskrift för genusvetenskap;2-3
Volume 35
ISSN 1654-1443
Pages 9-30
Language swe (iso)
Subject femininity
masculinity
gender
nation
violence
anti-violence
fiction
1940s Sweden
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/18411 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics