Omvårdnad som filosofisk aktivitet

DSpace Repository

Omvårdnad som filosofisk aktivitet

Details

Files for download Overview of item record
Publication Article, peer reviewed scientific
Title Omvårdnad som filosofisk aktivitet
Author Theodoridis, Kyriakos
Date 2013
Swedish abstract
I denna artikel diskuteras tesen att omvårdnad kan beskrivas som en form av filosofisk aktivitet. Artikeln avser att belysa omvårdnadens filosofiska karaktär genom en analys av omvårdnad som yrkesverksamhet och som kunskapsdisciplin. I analysen framträder fyra attribut som kännetecknar omvårdnadens essens: etiskt ställningstagande, delaktighet i människors existentiella singulariteter, yrkeskompetensens komplexitet samt kravet på självkännedom. Sammantaget argumenteras att dessa fyra attribut konsoliderar omvårdnadens filosofiska dimension och ligger till grund för påståendet att omvårdnad (inom vissa kliniska regioner) kan beskrivas som en form av filosofisk aktivitet.
Publisher Sjuksköterskornas samarbete i Norden
Host/Issue Vård i Norden;2
Volume 33
ISSN 0107-4083
Pages 11–15
Language swe (iso)
Subject Philosophy
nursing
existential singularities
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS
Handle http://hdl.handle.net/2043/18420 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics