Rum i högre utbildning som resurs för och i lärande

DSpace Repository

Rum i högre utbildning som resurs för och i lärande

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Conference other
Title Rum i högre utbildning som resurs för och i lärande
Author Leijon, Marie
Date 2013
Swedish abstract
Rum i högre utbildning som resurs för och i lärande. Presentationen handlar om ett postdoktorprojektet vars syfte har varit att undersöka relationer mellan rum, interaktion och lärande i högre utbildning, med särskilt fokus på campus. Vilken typ av rum möter studenterna och hur är de utformade? Hur agerar deltagarna utifrån de resurser som rummet erbjuder? Vilka resurser för deltagarna in i rummen och hur används dessa? För att undersöka detta har jag följt två grupper lärare och studenter inom lärarutbildning och specialistsjuksköterskeutbildning. Empirin består av videoinspelningar och fotografier från både de tomma rum som deltagarna möter och interaktion i rummen under seminarier och föreläsningar vid sammanlagt åtta tillfällen. Videobservationerna kombineras med intervjuer med sju studenter och fem lärare. Med inspiration från ”stimulated recall” har jag mött deltagare efter videoinspelningarna för att diskutera interaktion i rummen. Studien ramas in av designteoretiskt perspektiv ”Design för lärande” kompletterat med socialsemiotiskt multimodalt perspektiv. Det sistnämnda belyser komplexitet i kommunikativa processer när deltagarna skapar mening. I designteoretiskt perspektiv förstås meningsskapande och lärande som teckenskapande processer. Perspektivet erbjuder möjligheter att analysera aktiviteterna i högskolerummet i relation till den didaktiska design som formar innehållet, men även till den design som omger aktiviteten. Resultatet visar hur rum kan förstås som betydelsefullt både i design för lärande och i lärande. Rum utgör en del av lärares didaktiska design, som en inramning för lärande. Rum är även något både studenter och lärare förhåller sig till och använder sig av som resurs under en lärprocess, design i lärande.
Language swe (iso)
Subject Högre utbildning
Rum
Lärande
Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::SOCIAL SCIENCES
Note Dialogkonferens. Pedagogisk forskning i Skåne, 28 augusti, 2013, Lunds... (see Details for more)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18430 Permalink to this page
Link http://www.soc.lu.se/fileadmin/user_upload/PDF_Soc... (external link to related web page)
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics