Pedagogers arbete med andraspråkselever

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Pedagogers arbete med andraspråkselever
Author Maliqi, Eljesa ; Zekaj, Pajtime
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur pedagoger arbetar med andraspråkselevers språkutveckling. Syftet är att även undersöka hur pedagoger anpassar sin undervisning samt läromedel utifrån andraspråkselevers förutsättningar och behov. I vårt arbete kommer du att få läsa om hur pedagoger arbetar med andraspråkselevers språkutveckling. Vi har utfört intervjuerna i en mångkulturell skola och riktat oss in åt elever som har olika nationaliteter med olika modersmål. Du kommer att ta del av fem intervjuer: – Två intervjuer med två grundskolelärare som arbetar parallellt med varandra. – En intervju med en elevassistent. – Två intervjuer med två modersmålslärare. Våra frågeställningar är: • Hur arbetar pedagoger med andraspråkselevers språkutveckling? • Hur anpassar pedagoger valet av läromedel till andraspråkselever? Resultatet visar att klasslärarna arbetar parallellt och delar kunskaper med varandra. De upplever att dem är stöd för varandra, men för att arbeta vidare med andraspråkselever så krävs det mer stöd av modersmålslärarna. Alla de intervjuade pedagogerna tyckte att samarbete med varandra gynnar elevers språkutveckling. De menar att de behöver resurser för detta.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 34
Language swe (iso)
Subject Andraspråkselever, språkinlärning, språkutveckling, pedagoger, modersmålslärare.
Handle http://hdl.handle.net/2043/18437 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics