Värdegrunden blir ett etniskt filter

DSpace Repository

Värdegrunden blir ett etniskt filter

Details

Files for download

Find Full text There are no files associated with this item..

Overview of item record
Publication Article, other
Title Värdegrunden blir ett etniskt filter
Author Clavier, Berndt
Date 2012
Swedish abstract
Skolans värdegrund motverkar sitt syfte. Istället för att bekämpa rasismen befäster värdegrundsarbetet föreställningar om att människors handlande och tänkande kan kopplas till etnicitet. Det hävdar Berndt Clavier, lektor vid institutionen för Konst, kultur och kommunikation på Malmö Högskola.
Link http://tidskriftenmana.se/wp-content/uploads/2012_... (external link to publication)
Publisher Mana
Host/Issue Mana;4
ISSN 1403-6886
Pages 16-20
Language swe (iso)
Subject Humanities/Social Sciences
Research Subject Categories::HUMANITIES and RELIGION
Handle http://hdl.handle.net/2043/18457 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics