Aesthetics in School Practice A study of four Swedish teachers ’ work with art as an aesthetic expression in secondary school

DSpace Repository

Aesthetics in School Practice A study of four Swedish teachers ’ work with art as an aesthetic expression in secondary school

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Aesthetics in School Practice A study of four Swedish teachers ’ work with art as an aesthetic expression in secondary school
Author Cheriteh, Sophie
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur svensklärare arbetar med och tänker kring integrering av bild som estetisk uttrycksform i svenskundervisningen. Uppsatsens undersökning baseras på semistrukturerade kvalitativa intervjuer. Resultatet i uppsatsen visade att svensklärarna ser positivt på att anlägga estetiska perspektiv på undervisningen. Lärarna påtalade att användningen och arbetet med bild som estetisk uttrycksform bidrar till att stärka den enskilde elevens självförtroende samt språkliga förmåga. Resultatet visade även att svensklärarnas arbete med bild som estetisk uttrycksform främst koncentreras till att framhäva de språkliga aspekterna. Slutsatsen som följer påvisar att en rad olika faktorer påverkar arbetet med bild. Den största utmaningen för lärarna är bristande ämneskunskaper i ämnet bild samt bristen på tid och samarbete.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Bild, bildämnet, estetik, estetiska uttrycksformer, svensklärare, svenskundervisning
Handle http://hdl.handle.net/2043/18468 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics