Att rätta prov/arbeten med färger och kommentarer, - En elevutvärdering av en rättningsmetod med formativ bedömning

DSpace Repository

Att rätta prov/arbeten med färger och kommentarer, - En elevutvärdering av en rättningsmetod med formativ bedömning

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att rätta prov/arbeten med färger och kommentarer, - En elevutvärdering av en rättningsmetod med formativ bedömning
Author van Veen, Petra
Date 2014
Swedish abstract
Sammanfattning Detta arbete är en elevutvärdering av en rättningsmetod där man använder den formativa bedömningen istället för betyg och poäng. Genom att rätta med färger och kommentarer samt ge eleverna tid att rätta de fel de begått, ger man eleverna möjligheterna att vara delaktiga i sitt eget lärande. Med den nya läroplanen Lgr 11 och med ett projekt som heter BFL (bedömande för lärande) som startades i Lunds kommun för två år sedan kom jag och en kollega i kontakt med den formativa bedömningen på ett tydligare sätt. Detta gjorde att vi arbetade fram en pedagogisk idé som är en rättningsmetod där man använder sig av den formativa bedömningen i stället för den summativa. Vi har använt oss av denna rättningsmetod i vår spanskundervisning i ungefär två år. Utvärderingen som gjorts är baserad på en anonym enkät om hur eleverna uppfattar denna rättningsmetod. Det var fyra spanskklasser i årskurs 8 och 9 på högstadiet som fick besvara enkäten. Resultatet har sedan analyserats och relaterats till den formativa bedömningen och hur den teorin ser ut. Resultatet var mycket positivt då en hög procent av eleverna är nöjda med metoden och känner att de har utvecklats i sitt lärande. Men det finns en del saker att förbättra och förtydliga för eleverna som t.ex. att använda sig mer av kamratbedömning i rättningsarbetet och att förtydliga skillnaden mellan formativ - och summativ bedömning så att eleverna förstår varför de inte får ett betyg eller poäng på arbetet/provet.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject formativ bedömning
rättningsmetod
färger och kommentarer
elevutvärdering
Handle http://hdl.handle.net/2043/18469 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics