Bättre undervisning med Flipped Classroom?

DSpace Repository

Bättre undervisning med Flipped Classroom?

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Bättre undervisning med Flipped Classroom?
Author Larsson, Jonas
Date 2014
Swedish abstract
Denna uppsats syftar till att undersöka vad som har föranlett några lärare i grund- och gymnasieskolan att tillämpa Flipped Classroom i undervisningen och vilka möjligheter, utmaningar och nackdelar de anser detta sätt att utnyttja IKT i undervisningen innebär.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject Flipped Classroom
Samspel
inquiry
videoklipp
videopresentation
informations- och kommunikationsteknologi
Handle http://hdl.handle.net/2043/18475 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics