Bedömning av bildsamtal i ämnet bild

Details

Files for download
Icon
Bedömning av ...
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bedömning av bildsamtal i ämnet bild
Author Särnegård, Fanny
Date 2015
Swedish abstract
I kursplanen för bild anges att undervisningen ska genomföras så att elever ska samtala om bilder. Lärare är fri i sin tolkning av skolans styrdokument. Det finns olika sätt att samtala om bilder och olika sätt att förhålla sig till bedömningen av dem. Syftet med studien är att få insikt i och kunskap om hur bildlärare resonerar kring och arbetar med bedömning av muntliga framföranden och framställningar i bildundervisningen. Från den traditionella muntliga redovisningen uppe vid tavlan till ett förhållningssätt med samtal och dialog där det formativa lyfts fram. En kvalitativ studie genomfördes med intervju som redskap. Resultatet bygger på fem enskilda intervjuer med informanter som är behöriga bildlärare. Genom intervjuerna fram gick det hur lärarna arbetar med betyg och bedömning av elevernas samtal om bilder. Under-sökningen visar att lärarna värdesätter samtalet och arbetar kontinuerligt med detta men att lärarna inte betygsätter muntliga framträdanden. Istället har lärarna ett synsätt där de ser samtalen som ett komplement till elevernas produktioner.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 35
Language swe (iso)
Subject Bildsamtal
Handle http://hdl.handle.net/2043/18481 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics