Hur påverkar undervisningsspråket fysikundervisningen? En studie om fysiklärare med svenska som modersmål som undervisar på engelska

DSpace Repository

Hur påverkar undervisningsspråket fysikundervisningen? En studie om fysiklärare med svenska som modersmål som undervisar på engelska

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur påverkar undervisningsspråket fysikundervisningen? En studie om fysiklärare med svenska som modersmål som undervisar på engelska
Author AL-Hussieny, Muntaha
Date 2014
English abstract
How can the language of instruction affect the teaching of the physics? A study on Swedish physics teachers who teach in English
Swedish abstract
Sammanfattning Examensarbetet handlar om hur undervisningsspråket påverkar undervisningen i fysik. I denna studie är det fysiklärare med svenska som modersmål som undersöks. Studien undersöker fysiklärare som undervisar både på engelska och svenska. Som underlag för examensarbetet finns bland annat en enkät som jag utarbetat och skickat till lärare som undervisar i fysik på både svenska och engelska eller står i begrepp att börja göra det. Ur svaren från erfarna fysiklärare som undervisar på ett annat språk (både svenska och engelska), har jag extraherat nio rekommendationer till lärare som precis har börjat undervisa på ett språk som inte är hennes/hans modersmål. Rekommendationerna handlar om hur han/hon kan utveckla sitt språk, planera sina lektioner och lättare övervinna den osäkerhet som kan finnas när en lärare ska övergå från att undervisa på sitt modermål till att göra det på ett annat språk. Mitt examensarbete fokuserar på lärares erfarenheter och upplevelser kring att undervisa på engelska när deras modersmål är svenska. Jag har undersökt vad fysiklärare med svenska som modersmål tycker om att undervisa på engelska, hur svenska fysiklärare upplever att det är att undervisa på engelska. Vilka problem stöter de på och vilka råd har de att ge till andra lärare i samma situation? Nyckelord: Undervisning: (att lära ut), lust: (att vilja), inspirera: intresse, modersmål: (svenska), främmande språk (engelska). Utifrån de svar från lärare som deltog i enkäten kan jag konstatera att jag har förstärkts i min uppfattning om mervärdet av att undervisning på engelska
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 24
Language swe (iso)
Subject främmande språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/18490 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics