Genvägen - människors förmåga att skapa förbindelse där ingen väg finns

DSpace Repository

Genvägen - människors förmåga att skapa förbindelse där ingen väg finns

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Genvägen - människors förmåga att skapa förbindelse där ingen väg finns
Author Lindström, Lina ; Pauhlson, Moa
Date 2013
English abstract
The built environment is given certain strategic qualifications, such as pathways for movement or barriers to mark boundaries. Outside of the planned road network it is possible to discern an almost invisible addition to the network. More or less worn paths connect places where people have found a more natural direction to go. Every day, pedestrians walk through the network of these paths and shortcuts used by many before them. We have examined the shortcuts that demonstrate pedestrian movements in places that are not specifically planned for movement. In this way, we have been able to broaden our under- standing of shortcuts, where they occur and how people choose to include them in their everyday lives. The study took place in a part of Hyllie in Malmö, including areas along Lorensborgsgatan. We found that the open structure which is charachteristic for areas built during the second half of the 1900s was suitable for our study. The built environment in these areas consists of many open spaces which makes it possible to follow the traces of human movement. By studying the built environment from a pedestrian perspective, we have noticed that there are few things that prevents pedestrian movements. Where it is possible to walk, people will walk.
Swedish abstract
Den byggda miljön planeras efter olika strategiska förutsättningar, till exempel med gångvägar för att gå på eller med hinder för att markera gränser. Utanför det planerade vägnätet går det att skönja ett, ibland nästintill osynligt, tillägg i nätverket. Mer eller mindre upptrampade stigar som förbinder platser där människor har funnit en mer naturlig väg att gå. Fotgängare förflyttar sig dagligen via det nät av stigar och genvägar som trampats upp av många innan dem. Vi har undersökt de genvägar som synliggör hur fotgängare förflyttar sig på platser som inte är specifikt utformade för det. På så sätt har vi kunnat vidga vår förståelse för genvägar, var de uppkommer och hur människor väljer att inkludera dem i sin vardag. Studien har genomförts i ett utsnitt av Hyllie i Malmö, och har inkluderat delområden längs Lorensborgsgatan. Den karaktäristiskt öppna strukturen för stadsdelar uppförda under andra halvan av 1900-talet passar bra för denna typ av under- sökning. De obebyggda mellanrummen gör genvägarna synliga, och här kunde spår av mänskliga förflyttningar följas. Genom att se den byggda miljön ur fotgängarnas perspektiv har vi kommit fram till att det är få ting som förhindrar deras för- flyttningar. Där tillfällen ges, där tas tillfällen i akt. Människor tar sig fram där möjligheten finns.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 59
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18504 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics