I naturvetenskapens och lärandets värld - en studie om barns tal kring naturvetenskapliga fenomen samt sitt eget lärande

DSpace Repository

I naturvetenskapens och lärandets värld - en studie om barns tal kring naturvetenskapliga fenomen samt sitt eget lärande

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title I naturvetenskapens och lärandets värld - en studie om barns tal kring naturvetenskapliga fenomen samt sitt eget lärande
Author Elezi Redjepi, Elif ; Zeciri, Albina
Date 2015
English abstract
This study aims to examine how children talk about scientific phenomena and what appears to be central to children's speech about scientific phenomena. This study also aims to examine the view of knowledge and learning as expressed when children talk about their learning. Our study is qualitative which means that we have used qualitative interviews when we gathered empirical study . Since we have chosen to primarily analyze our material from a socio -cultural perspective we present it in our literature review . In our literature review we highlight in the future child's perspective, which also provides a foundation in the study. The concepts of metaphors, anthropomorphism , animism and artificialism are also highlighted in the literature review for then form the basis of the analysis part . In our study , we can draw several conclusions . The study shows that the children's expressions of scientific phenomena can be explained and described by means of the concepts anthropomorphism , animism , artificialism and metaphors . Our study also shows that childrens speaking about their learning can be summed up by three themes: children learn together, environment speaks and guidance for learning. Children's speech about their learning reflects the fact that they have learned in a way that confirms the socio-cultural perspective on learning .
Swedish abstract
Denna studie syftar till att undersöka hur barn talar om naturvetenskapliga fenomen och vad som framstår som centralt i barnens tal om naturvetenskapliga fenomen. Studiens syfte är också att undersöka vilken syn på kunskap och lärande som kommer till uttryck när barnen talar om sitt lärande. Vår studie är kvalitativ vilket innebär att vi har använt kvalitativa intervjuer när vi samlat in studiens empiri. Eftersom vi valt att framförallt analysera vårt material ur ett sociokulturellt perspektiv presenterar vi det i vår litteraturgenomgång. I vår litteraturgenomgång lyfter vi även fram barns perspektiv vilket också utgör en grund i studien. Begreppen metaforer, antropomorfism, animism och artificialism lyfts också fram i litteraturgenomgången för att sedan utgöra en grund i analysdelen. I vår studie kan vi dra flera slutsatser. Studien visar bland annat att barnens uttryck av naturvetenskapliga fenomen kan förklaras och beskrivas med hjälp av begreppen antropomorfism, animism, artificialism och metaforer. Vår studie visar även att barnens tal om sitt lärande går att sammanfatta genom tre teman: barn lär tillsammans, miljön talar och vägledning för lärandet. Barns tal om sitt lärande ger uttryck för att de har lärt sig på ett sätt som bekräftar det sociokulturella perspektivet på lärande.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 54
Language swe (iso)
Subject Barns perspektiv, naturvetenskapliga fenomen, det sociokulturella perspektivet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18511 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics