"Jag försöker behandla dom lika: Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan"

DSpace Repository

"Jag försöker behandla dom lika: Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan"

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title "Jag försöker behandla dom lika: Att arbeta med jämställdhet och genus i skolan"
Author Olsson, Elin
Date 2015
English abstract
The aim of this study is to discover how social science teachers work with gender and gender equality in school. Studies show that Swedish schools today are not equal. What problems emerge when you are working with gender equality in school? And why is school today still not equal? This study is based on semi-structured interviews with four social science teachers. The interviews are analysed using Judith Bulter's and Reywend Connell's gender theories. The results show that all teachers have a basic understanding of gender and gender equality. The main difficulty according to the informants is to get the pupils to understand that they are part of a bigger structure. Difficulties also arise because there are very few guidelines available for how to create a more equal school system. The official guidelines state that schools should work with gender equality, but they do not give clear guidance on how it should be done. There is a discrepancy between theory and practice when it comes to working with gender equality in school, which further complicates the issue.
Swedish abstract
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur lärare i samhällskunskap arbetar med begreppen jämställdhet och genus i skolan. Mycket forskning visar att det inte är jämställt i skolan idag. Vilka problem uppstår i arbetet med dessa begrepp i skolan, och varför är inte skolan jämställd idag? Frågeställningarna som undersöks är: Hur arbetar en grupp samhällskunskapslärare med begreppen genus och jämställdhet i dagens gymnasieskola? Vilka svårigheter identifierar dessa lärare i arbetet med dessa begrepp? Metoden är en kvalitativ forskningsintervju där fyra gymnasielärare i samhällskunskap har intervjuats. Utifrån Judith Butler och Reawyn Connells genusteorier analyseras materialet. Resultatet visar att alla lärarna har en grundläggande förståelse för genus och jämställdhet. De främsta svårigheterna som uppkommer i arbetet med genus och jämställdhet i gymnasieskolan enligt informanterna är att få eleverna att förstå att de är en del av en större struktur. Svårigheter uppkommer även på grund av att det finns få strategier för hur man verkligen ska komma närmre en jämställd skola. Styrdokumenten talar ett tydligt språk om att man i skolan ska arbeta för att motverka stereotypa könsroller men de ger oss få riktlinjer om hur vi ska komma dit. Det finns en diskrepans mellan teori och praktik som försvårar arbetet med jämställdhet och genus i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Genus
Jämställdhet
Gymnasieskolan
Normer
Gender
Equality
Handle http://hdl.handle.net/2043/18516 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics