Förskolan som trygg bas - om anknytning i förskolan.

DSpace Repository

Förskolan som trygg bas - om anknytning i förskolan.

Details

Files for download
Icon
Main artible
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Förskolan som trygg bas - om anknytning i förskolan.
Author Rhawi, Paulina ; Thilander, Maria
Date 2015
Swedish abstract
Under vår utbildning upplever vi att vi har läst mycket om barns lärande i förskolan medan omsorgen inte alls har fått lika stor plats. Vi vill med denna undersökning ta reda om förskolan arbetar med att barn ska känns sig trygga i förskolan. Ser förskollärarna svårigheter med det uppdraget? Vi ville också att utomstående beteendevetare skulle bidra till undersökningen med sina tankar, förhoppningar och förväntningar på förskolan. Vi intervjuade därför fyra förskollärare, två psykologer och en socionom. Ett insamlat empiriskt underlag analyserades från ett anknytningsperspektiv. Det vi kan se är att de förskollärare vi intervjuade strävar efter att alla barn ska känna sig trygga i förskolan och att de ska lämna förskolan med positiva erfarenheter från personalen som arbetar där. Psykologerna och socionomerna ansåg att förskolan kan verka kompensatoriskt för barn med dålig anknytning. Det är relationen till personalen som är viktig för anknytningen. De ansåg att det var viktigt för barns utveckling och anknytning att personalen hade kunskap om anknytning och hur olika former av otrygg anknytning kan visa sig. Vi kan se att förskollärarna arbetar på ett sätt som stämmer överens med de utomstående beteendevetarnas förhoppningar om förskolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Anknytning
Förskola
John Bowlby
Trygg bas
Pedagoger, Förskollärare
trygghet
Omsorg
Anknytningsteorin
Handle http://hdl.handle.net/2043/18523 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics