Rasism hos lärare och i skolorganisation

DSpace Repository

Rasism hos lärare och i skolorganisation

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Rasism hos lärare och i skolorganisation
Author Thorsell, Anna
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med denna studie är att undersöka förekomsten av eventuella rasistiska attityder hos skolpersonal och i skolorganisationen då inte mycket tidigare forskning utförts på detta område. Som metod för att undersöka detta utfördes intervjuer med fem olika lärare som definierar sig som normkritiska och har kunskap om rasism. Intervjuerna fokuserades på dessa lärares upplevelser av kollegors och skolorganisations attityder och handlingar som kan förstås som olika former av rasism. Dessa svar delades in i olika teman och analyserades sedan utifrån teorier och forskning, som bland annat postkolonialism, intersektionalitet och kulturrasism. Studien visar att både lärare och skolorganisation utövar rasism på olika sätt. I slutet presenteras olika tankar om lösningar på denna problematik
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 39
Language swe (iso)
Subject antirasism, intersektionalitet, kulturrasism, postkolonialism, rasism i skolan, religionsvetenskap, religionsdidaktik, värdegrundsarbete
Handle http://hdl.handle.net/2043/18537 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics