Minimumkrav för ett CI-system

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Minimumkrav för ett CI-system
Author Kiendys, Petrus ; Al-Zara, Shadi
Date 2015
English abstract
When a group of developers work on the same code base, conflicts may arise regarding the implementation of modules or subsystems that developers individually work on. These conflicts have to be resolved quickly in order for the project to advance at a steady pace. Developers who do not communicate changes or other necessary deviations may find themselves in a situation where new or modified modules or subsystems are impossible or very difficult to integrate into the mainline code-base. This often leads to so called “integration hell” where it could take huge amounts of time to adapt new code into the current state of the code-base. One strategy, which can be deployed to counteract this trend is called “continuous integration”. This practice offers a wide range of advantages when a group of developers collaborates on writing clean and stable code. Continuous integration can be put into practice without the use of any tools as it is a “way to do things” rather than an actual tool. With that said, it is possible to support the practice with a tangible tool called a CI-system. This study aims to give insight into the makings of a CI-system and what it fundamentally consists of and has to be able to do. A study of contemporary research reports regarding the subject and a survey was performed in order to substantiate claims and conclusions. Core characteristics of CI-systems are grouped into “functional requirements” and “non-functional requirements (quality attributes)”. By doing this, it is possible to quantify and categorize various core components and functionalities of a typical CI-system. This study also contains an attachment which provides instructions of how to get started with implementing your own CI-server using the CI-system software ”TeamCity”. The conclusion of this study is that a CI-system is an important tool that enables a more efficient software development process. By making use of CI-systems developers can refine the development process by preventing integration problems, automating some parts of the work process (build, test, feedback, deployment) and quickly finding and solving integration issues.
Swedish abstract
När en grupp utvecklare jobbar med samma kodbas kan konflikter uppstå med avseende på implementationen av moduler eller delsystem som varje utvecklare individuellt jobbar på. Dessa konflikter måste snabbt lösas för att projektet ska fortskrida och inte stagnera. Utvecklare som sällan kommunicerar framför ofta okompatibla moduler eller delsystem som kan vara svåra eller omöjliga att integrera i kodbasen, detta leder ofta till s.k. “integration hell” där det kan ta väldigt lång tid att anpassa ny kod till en befintlig kodbas. En strategi som man kan ta till är “continuous integration”, ett arbetssätt som erbjuder en rad fördelar när man jobbar i grupp på en gemensam kodbas. Continuous integration är möjligt att tillämpa utan verktyg eftersom detta är ett arbetssätt. Däremot kan processen stödjas av ett s.k. “CI-system” som är något av en teknisk implementation eller påtagligt införlivande och stöd för arbetsmetoden “continuous integration”. Denna rapport syftar till att ge en inblick i vad ett CI-system är och vad den principiellt består av. Vi undersöker vad ett CI-system absolut måste bestå av genom en litteraturundersökning och en marknadsundersökning. Vi ställer upp dessa beståndsdelar som “funktionella” och “icke-funktionella” krav för ett typiskt CI-system. Vi kan på så vis kvantifiera och kategorisera olika komponenter och funktionaliteter som bör innefattas i ett typiskt CI-system. I denna rapport finns även ett bihang som visar hur man kommer igång med att bygga en egen CI-server mha. CI-systemmjukvaran “TeamCity”. Slutsatsen av vår rapport är att CI-system är ett viktigt redskap som kan underlätta mjukvaruutveckling. Med hjälp av CI-system kan man stödja utvecklingsprocessen genom att bl.a. förhindra integrationsproblem, automatisera vissa delar av arbetsprocessen (kompilering av källkod, testning av mjukvara, notifikation om stabilitet av kodbas och distribution av färdig mjukvara) samt snabbt hitta och lösa integrationsfel.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Language swe (iso)
Subject continuous integration
CI
CI-system
TeamCity
funktionella krav
icke-funktionella krav
functional requirements
non-functional requirements
quality attributes
continuous integration best practice
continuous integration bästa praxis
litteraturundersökning
marknadsundersökning
usability test
användbarhetstestning
TeamViewer
usability
VCS
version control system
kodhantering
code management
development feedback
build agent
build script
JUnit
Ant
survey
usability scenario
test form
user form
Java
source code management
unit testing
build automation
build status
CruiseControl
Jenkins
Hudson
Bamboo
Buildbot
Kent Beck
Martin Fowler
Handle http://hdl.handle.net/2043/18541 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics