Han är considered a boss [...] Hon är considered a slut

DSpace Repository

Han är considered a boss [...] Hon är considered a slut

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Han är considered a boss [...] Hon är considered a slut
Author Edén, Ida ; Adler, Amanda
Date 2015
English abstract
The human history of sexuality is characterized by vast inequalities regarding sexual maneuver between women and men. With this study, we intend to explore the potential inequalities between boys and girls' sexual maneuver in Sweden, the world's fourth most equal country. Our study is based on two focus groups with a total of 13 participants in the age of 16-17 years old. The empirical data in our study have been analyzed from a social constructivist perspective. Our study shows that the same actions and behaviours that give boys the status of kings gives girls rumours of being whores. Our study also demonstrates the ideals that exists regarding how a girl and how a guy should be. Girls are expected to control their sexuality and not be “too much”. Boys on the other hand are expected to take more space and act out their sexuality. Our study shows that there are great disparities between girls' and boys' sexual autonomy, where girls' space is much more limited than boys.
Swedish abstract
Sexualitetens historia präglas av en stor ojämlikhet beträffande sexuellt handlingsutrymme mellan kvinnor och män. Med denna studie ämnar vi att utforska eventuella ojämlikheter mellan killar och tjejers sexuella handlingsutrymme i Sverige, världens fjärde mest jämställda land enligt World Economic Forum. Vår studie bygger på två fokusgrupper med totalt 13 deltagare i åldern 16-17 år. Empirin i vår studie har analyserats utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Vår studie visar att samma handlingar och beteenden som ger killar status som kungar ger tjejer stämplar som horor. Studien påvisar de ideal som råder gällande hur en tjej och hur en kille ska vara. Tjejer förväntas kontrollera sin sexualitet och vara lagom, till skillnad från killar som förväntas ta större plats och få utlopp för sin sexualitet. Det framgår tydligt i vår studie att det finns stora ojämlikheter mellan tjejer och killars sexuella handlingsutrymme, där tjejers utrymme är betydligt mer begränsat än killars.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject gender
norm
sexuality
heteronormativity
focus group
ideal
young adults
genus
sexualitet
sexuellt handlingsutrymme
Handle http://hdl.handle.net/2043/18543 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics