"Väck inte den björn som sover" En studie av omgivningens sexuell normer kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar

DSpace Repository

"Väck inte den björn som sover" En studie av omgivningens sexuell normer kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Details

Files for download
Icon
"Väck inte den björn ...
Overview of item record
Publication 2-year master student thesis
Title "Väck inte den björn som sover" En studie av omgivningens sexuell normer kring personer med intellektuella funktionsnedsättningar
Author Lindvall, Anna
Date 2015
English abstract
Recent science shows that people with intellectual disability to some extent is limited in their possibilities to express their sexual identity. They seem to live relatively protected in a social network that often consists only by personnel and relatives, which in turn influences the sexual norms they live by. It has also been shown that people with intellectual disabilities who identifies with a LGBTsexuality is particular exposed by negative biases and limited possibilities. The aim with this study is to see how personnel and relatives own sexual norms influences the possibilities people with intellectual disabilities have to express a sexual identity. In this study I have interviewed two focus groups of personnel and one focus group of chiefs working in a so called LSS-occupation. Three individual, semi structured interviews have also been made with relatives to people with intellectual disabilities. To put a theoretical perspective on my work I have used the Crip theory (McRuer), the charmed circle (Rubin). The result shows that the interviewed personnel and relatives to people with intellectual disabilities think that they don’t are included in the same or less sexual norms. At the same time they also expected to be more exposed to negative biases if they also identified as LGBT. Also there is a lack of knowledge and few working methods for personnel’s and chief’s to be working with these questions.
Swedish abstract
Tidigare forskning visar att personer med intellektuella funktionsnedsättningar till viss grad är begränsade i deras sätt att uttrycka en sexuell identitet, på grund av begränsade nätverk. Det har också visats att personer med intellektuella funktionsnedsättningar som identifierar sig med en hbtq-läggning är mer utsatta för negativa fördomar och begränsande möjligheter. Syftet med denna studie är att se till hur personal och anhörigas egna sexuella normer påverkar personer med intellektuella funktionsnedsättningar och deras möjlighet att uttrycka en sexuell identitet. Empirin består av två fokusgrupper med personal som arbetar inom LSSverksamheten samt en fokusgrupp med chefer inom samma verksamhet. Tre individuella, semistrukturerade intervjuer har också genomförts med anhöriga till personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Analys har gjorts utifrån Cripteorin (McRuer) och Den sexuella värdehierarkin (Rubin). Resultatet pekar på att omgivningen tror att personer med intellektuella funktionsnedsättningar omfattas av färre eller inga sexuella normer. Samtidigt menar de att de som identifierar sig med en hbtq-läggning riskerar att utsättas för ökad utsatthet, samt att det finns bristande kunskap och för få arbetsmetoder ute i verksamheterna.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 64
Language swe (iso)
Subject Cripteori
HBTQ
Intellektuella funktionsnedsättningar
Sexualitet
Sexuella normer
Sexuella värdehierarki
Handle http://hdl.handle.net/2043/18553 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics