Hur tolkar pedagoger barns inflytande över förskolans miljö?

DSpace Repository

Hur tolkar pedagoger barns inflytande över förskolans miljö?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur tolkar pedagoger barns inflytande över förskolans miljö?
Author Kristiansson, Carina ; Larsson, Linda
Date 2015
Swedish abstract
Förskolans miljö är en viktig del i förskolans verksamhet och vår studie undersöker hur pedagoger tolkar barns inflytande över förskolans miljö. Fokus under undersökningen är vårt antagande om att pedagogernas sociala representationer påverkar barns möjligheter till inflytande över förskolans miljö. Vår uppfattning är att förskolans läroplan ger utrymme för olika tolkningar av hur pedagoger bör sträva mot målen i förskolans läroplan och därmed spelar de sociala representationerna en stor roll i hur dessa tolkas. Vi menar att pedagogernas sociala representationer formar verksamheten i förskolan och därmed även barnens möjligheter till inflytande över förskolans miljö. Undersökningen är baserad på tre olika fokusgruppsintervjuer med pedagoger i förskolan som deltagare och syftet var att diskussionerna skulle synliggöra pedagogernas olika tolkningar av barns inflytande över förskolans miljö. Vår studie visar att pedagogerna anser att de arbetar medvetet med att barnen ska ha inflytande över förskolans miljö, samt att de sociala representationerna skiljer sig mellan de olika förskolorna. Resultatet från vår studie stärker vårt antagande om att pedagogernas sociala representationer påverkar barnens möjligheter till inflytande över förskolans miljö.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject förskola, inflytande, miljö, pedagog, sociala representationer
Handle http://hdl.handle.net/2043/18563 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics