Fem pedagogers tankar om dokumentation i förskolan

DSpace Repository

Fem pedagogers tankar om dokumentation i förskolan

Overview

Detailed record

dc.contributor.author Ibrahimovic Rahic, Amela
dc.date.accessioned 2015-02-24T07:20:17Z
dc.date.available 2015-02-24T07:20:17Z
dc.date.issued 2014 en_US
dc.identifier.citation 45 en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/2043/18592
dc.description Syftet med denna studie är att ta reda på pedagogernas tankar och upplevelser av pedagogisk dokumentation, vilka hinder och svårigheter de stöter på och vad har förändrats i arbetet med dokumentation sedan läroplanen för förskolan reviderades år 2010. I undersökningen deltog fem pedagoger, varav fyra förskollärare och en barnskötare. Kvalitativa intervjuer användes som forskningsmetod. Empirin analyserades genom den sociokulturella teorin och Vygotskijs tankar om barns lärande och utveckling och även Lenz Taguchis tolkning av det konstruktionistiska perspektivet och pedagogiken inspirerad av Reggio Emilia. Resultatet visar att de flesta pedagoger har en positiv syn på dokumentation och ser dess fördelar. Majoriteten av pedagoger anser att tiden är största hindret i arbetet med dokumentation vilket ibland leder till frustration. Alla pedagoger anser att det är svårt att vara närvarande och dokumenterande pedagog samtidigt. De flesta ser en tydlig förändring i arbetet med dokumentation efter att läroplanen för förskolan reviderades år 2010. en_US
dc.language.iso swe en_US
dc.publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle en_US
dc.subject pedagogisk dokumentation, förskola, Lev Vygotskij, Reggio Emilia, Lpfö 98 Rev 2010 en_US
dc.title Fem pedagogers tankar om dokumentation i förskolan en_US
dc.type M2 en_US
dc.setspec.uppsok SocialBehaviourLaw en_US
 Find Full text Files for download
Icon

This item appears in the following Collection(s)

Overview

Search


Browse

My Account

Statistics