Förskollärarens förändrade yrkesroll - En studie om hur förskollärarens förtydligade uppdrag har påverkat förskollärarens roll i aktiviteten samling

DSpace Repository

Förskollärarens förändrade yrkesroll - En studie om hur förskollärarens förtydligade uppdrag har påverkat förskollärarens roll i aktiviteten samling

Details

Files for download
Icon
Main article
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Förskollärarens förändrade yrkesroll - En studie om hur förskollärarens förtydligade uppdrag har påverkat förskollärarens roll i aktiviteten samling
Author Olsson, Linda ; Popovic, Marie
Date 2015
Swedish abstract
Arbetet handlar om förskollärarens roll i den förändrade verksamheten med utgångspunkt i aktiviteten samling. Genom intervjuer och observationer har vi försökt närma oss våra frågeställningar kring ämnet. Syftet var att undersöka om det skett en förändring i aktiviteten samling, finns det en förändring och vad kan den i så fall bero på. Syftet var också att undersöka i vilken mån samlingen speglar förskollärarens förändrade yrkesroll i strävan efter att bli en profession. Resultatet visar att det ser olika ut på de olika förskolorna där undersökningen gjordes. Pedagogerna uttrycker att de vill ge barnen mer inflytande i aktiviteterna samling. På de två förskolorna där undersökningen gjorts använder sig pedagogerna av olika benämningar när de talar kring aktiviteterna samling. Innehållet i dessa aktiviteter ser också olika ut beroende på vilken benämning förskollärarna väljer att använda sig av. Det har skett en viss utveckling i verksamheten som lett till en förändrad barnsyn vilket resulterar i att förskollärarnas yrkesroll har förändrats. Förändringen beror till stor del på vilken utbildning förskollärarna innehar. En annan förändring som blir tydlig i undersökningen är införandet av läroplanen i förskolan och dess revidering. Revideringen har bidragit till att höja förskollärarens yrkesstatus men det innebär också att kraven på de ansvariga förskollärarna har höjts. I takt med utvecklingen av dagens digitala samhälle uttrycker en del av de äldre förskollärarna att de tvivlar på sin egen kompetens i jämförelse med nyutexaminerade förskollärare.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 27
Language swe (iso)
Subject Barnsyn
Förskolan
Förskolläraryrket
Samhället
Samling
Handle http://hdl.handle.net/2043/18601 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics