Vardagsmatematik i förskolan - En sociokulturell studie om var, när och hur barn använder matematik

DSpace Repository

Vardagsmatematik i förskolan - En sociokulturell studie om var, när och hur barn använder matematik

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vardagsmatematik i förskolan - En sociokulturell studie om var, när och hur barn använder matematik
Author Andersson, Maria ; Nilsson, Mine
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vårt arbete var att ta reda på om och i så fall när matematiska situationer uppstår i förskolan och hur pedagogerna i sådana fall utmanar barnen. Vår frågeställning till denna undersökning är följande: Under vilka situationer använder sig barnen av matematiska begrepp? Hur kan matematiken som förekommer kategoriseras? Hur utmanar pedagogerna barnen när matematiska situationer uppstår? Den teori som ligger till grund för vår studie är Vygotskijs sociokulturella teori samt Bishops fundamentala matematiska aktiviteter. Vår metod har varit att observera barnen både i planerade och fria aktiviteter i förskolans verksamhet. Vi har kommit fram till att matematiken förekommer överallt beroende på vilket perspektiv den granskas med. Genom att studera litteratur och tidigare forskning kring ämnet matematik har vi upptäckt hur mycket den förekommer bland barnen i deras samspel med andra barn, vuxna och omgivningen. Utifrån våra studier har vi på nära håll fått erfara att det sociokulturella perspektivet är en viktig utgångspunkt för individens utveckling i samspel med andra och omgivningen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 41
Language swe (iso)
Subject Barn, lärande, matematik, pedagoger, samspel och sociokulturellt perspektiv
Handle http://hdl.handle.net/2043/18602 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics