Entreprenören som samhällslösning, i en neliberal kontext

DSpace Repository

Entreprenören som samhällslösning, i en neliberal kontext

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Entreprenören som samhällslösning, i en neliberal kontext
Author Örnstrand, Pontus
Date 2015
Swedish abstract
Frågan om att vara eller inte vara entreprenör är i dagens samhälle en icke fråga. Genom både myndigheter och media uppmanas alla till att vara entreprenörer. Således bidrar frigörandet av individen, entreprenören, till en positiv samhällsutveckling, innefattande av en hållbar tillväxt. Följande studie avser att undersöka hur entreprenörskapsdiskursen tar sig uttryck bland praktikerna på Näringslivskontoret, i förhållande till en bredare social praktik, Neoliberalism. Genom studiens metodologiska och teoretiska utgångspunkt, ”kritisk diskursanalys”, möjliggörs det att studera huruvida begreppet entreprenör fylls av meningsbyggnaden av den neoliberala ideologin. Studien visar på hur neoliberalismens starka position i samhälle skapar konsekvenser för användandet entreprenören, vilket synliggörs i Näringslivskontorets arbete och definition av entreprenörskapsfunktionen. Studien lägger fram ett breddat perspektiv på begränsningarna i entreprenörskapsdiskursens syfte att uppnå hållbar tillväxt.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 44
Language swe (iso)
Subject Kritisk diskursanalys
entreprenörskap
neoliberalism
näringslivskontoret
hållbar tillväxt
Handle http://hdl.handle.net/2043/18619 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics