“Från puppa till fjäril" En empirisk studie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att ta steget in i yrkesrollen

DSpace Repository

“Från puppa till fjäril" En empirisk studie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att ta steget in i yrkesrollen

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title “Från puppa till fjäril" En empirisk studie om nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av att ta steget in i yrkesrollen
Author Hansson, Rebecca ; Berntsson, Josefin
Date 2015
English abstract
Background: Many of the newly graduated nurses experienced the transition from nurse student to registered nurse as difficult, stressful and sometimes even shocking. The newly graduated nurses felt insecure about independent decisionmaking and delegating work tasks in the beginning of their career. The big responsibility that comes with the nursing role was overwhelming in the beginning, which most of them was not fully prepared for. Aim: To highlight newly graduated nurses’ experiences of the transition from nurse student to registered nurse. Method: A qualitative study design based on six semi-structured interviews. The interviews were transcribed verbatim and then analyzed using a qualitative content analysis method. Results: Newly graduated nurses’ experiences of the transition includes many mixed emotions including both fear, excitement and a longing to finally get their license. The transition was experienced as a big adaption and it took time to grow into the new role as a nurse. In able to make the transition easier the newly graduated nurses pointed out that they wanted more practical training during the education. They also advocated a good and well-reasoned introduction on the new workplace as well as it was important to work in an open and supporting work environment. Conclusion: In order to make a less shocking transition possible the newly graduated nurses need a solid foundation from the education, a giving introduction and also great support from more experienced colleges
Swedish abstract
Bakgrund: Många nyutexaminerade sjuksköterskor kunde uppleva transitionen från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska som svår, stressfull och ibland även chockartad. Under första tiden i yrket kunde de även känna sig osäkra gällande självständigt beslutsfattande och att delegera arbetsuppgifter. Det stora ansvaret de fick var till en början överväldigande, något de flesta inte kände sig tillräckligt förberedda på. Syfte: Att belysa nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av transitionen från sjuksköterskestudent till legitimerad sjuksköterska. Metod: En kvalitativ intervjustudie baserad på sex semistrukturerade intervjuer. Det insamlade intervjumaterialet transkriberades och analyserades sedan med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Nyutexaminerade sjuksköterskors upplevelser av transitionen innefattar många blandade känslor där skräck och rädsla varvades med spänning och en längtan över att få sin legitimation. Transitionen upplevdes som en stor omställning och det tog tid att växa in i den nya rollen som sjuksköterska. För att kunna underlätta transitionen förespråkade de nyutexaminerade sjuksköterskorna mer träning på praktiska moment under sjuksköterskeutbildningen, en mer genomtänkt och god introduktion på den nya arbetsplatsen samt att det var viktigt att hamna på en arbetsplats med ett öppet och stödjande klimat. Konklusion: Med rätt byggstenar från utbildningen, en givande introduktion samt ett bra kollegialt stöd ges den nyutexaminerade sjuksköterskan de verktyg hon behöver och möjligheten till en mindre chockartad transition.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language swe (iso)
Subject intervjustudie
nyutexaminerad
transition
sjuksköterska
upplevelser
Handle http://hdl.handle.net/2043/18623 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics