Systemutbildning ur användarnas synvinkel - En fallstudie om användarutbildning vid ett företag

DSpace Repository

Systemutbildning ur användarnas synvinkel - En fallstudie om användarutbildning vid ett företag

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Systemutbildning ur användarnas synvinkel - En fallstudie om användarutbildning vid ett företag
Author Johannesson, Sonny ; Svensson, Ronnie
Date 2015
English abstract
User training is an important part of virtually all companies that use some form of Enterprise Information System (EIS). Even if the importance of this education is often realized, it is often given low priority and a small budget. This work is a case study at a company that participates anonymously. The study is aimed at examining the current educational situation of a company's EIS. The result will provide a basis for decision making regarding what the curriculum should look like in the future. In order to reach a conclusion, we study the current literature in the field of end user training. We perform a field study were we will observe classroom-based training. Finally we conduct a survey in which users of the EIS give their impressions of the training they receive. The conclusion reached is that the company needs to make a plan for continuous training of employees and review opportunities to introduce more educational possibilities. We also see a lot of interest from employees to have the ability to have human contact, both during training and during support/help desk issues. Of the users who took part in the survey, a large percentage felt that they had no issues working with computers as a tool. They also had the perception that computers simplify their work and that they possess the basic skills to use a computer.
Swedish abstract
Användarutbildning är en viktig del för i stort sett alla företag som använder någon form av informationssystem. Även om man oftast inser hur viktigt det är med denna utbildning är den ofta lågt prioriterad med för liten budget. Detta arbete är en fallstudie som görs på ett företag som medverkar anonymt. Studien har som syfte att studera det aktuella utbildningsläget inom företagets affärssystem. Resultatet som studien ger kommer att användas som en grund för beslutsfattning kring hur utbildningsplanen på företaget ska se ut i framtiden. För att nå slutsatsen studerar vi litteratur inom området användarutbildning. Vi utför även en fältstudie på företaget där den aktuella klassrumsbaserade utbildningsformen observeras. Avslutningsvis genomförs en enkätundersökning där användarna av affärssystemet ger sina intryck av utbildningen. Slutsatsen vi kan komma fram till är att företaget har behov av att göra en plan för kontinuerlig utbildning av anställda och se över möjligheterna att införa fler utbildningsformer. Vi ser även ett stort intresse från personalens sida att få möjligheten att ha mänsklig kontakt både vid utbildning och vid support/helpdesk ärenden. Av de användare som var med i undersökningen ansåg en stor andel att de har lätt för att arbeta med datorer som hjälpmedel. De hade också uppfattningen att datorer förenklar deras arbete och att de grundläggande kunskaperna de besitter är tillräckliga för att använda en dator.
Publisher Malmö högskola/Teknik och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Systemutbildning
användarutbildning
användare
end-user
training
Handle http://hdl.handle.net/2043/18625 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics