Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk? / What type of methods do high school students use when they learn a modern language?

DSpace Repository

Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk? / What type of methods do high school students use when they learn a modern language?

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Vilka strategier använder gymnasieeleverna när de lär sig ett modernt språk? / What type of methods do high school students use when they learn a modern language?
Author Maryam, Marzban
Date 2014
Swedish abstract
Att lära sig flera språk utöver sitt modersmål är viktigt idag för att det är främjar kommunikationen mellan människor från olika delar av världen. Idag i Sverige studerar många gymnasieelever ett eller flera moderna språk och på så vis får de chansen att utveckla sig språkmässigt. Men frågan i detta examensarbete är, vilka strategier använder sig gymnasieeleverna av för att lära sig ett modernt språk enligt gymnasieeleverna själva? Vad har de för minnesknep för att memorera glosorna och grammatikreglerna? Vilka delmoment av språkinlärningen tycker de är svåra respektive lätta när de lär sig ett språk? Det är svaren på de här frågorna som besvaras här via en enkätundersökning som gjorts med elever i franska steg 4 och 5, samt en referensenkätundersökning med elever i tyska steg 3. Vidare belyses tre språkforskares teorier om språkinlärning, en annan aspekt som tas upp är en aktuell forskning som har gjorts på gymnasieelevers inlärningsstrategier i moderna språk och vad det gav för resultat. Här diskuteras även Skolverkets information om de viktigaste strategierna i undervisningen i moderna språk. Avslutningsvis analyseras mina resultat i enkätundersökningen utifrån de teoretiska aspekterna och Skolverks information om språkstrategier.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 42
Language swe (iso)
Subject Inlärningsstrategier hos gymnasieelever i moderna språk
Handle http://hdl.handle.net/2043/18635 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics