Hur lärare konstruerar sexualitet i likabehandlingsdiskursen och dess konsekvenser i undervisningen

DSpace Repository

Hur lärare konstruerar sexualitet i likabehandlingsdiskursen och dess konsekvenser i undervisningen

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Hur lärare konstruerar sexualitet i likabehandlingsdiskursen och dess konsekvenser i undervisningen
Author Lindh, Ida
Date 2015
Swedish abstract
Skolan har ett viktigt demokratiuppdrag i fråga om att arbeta med värderingar och motverka diskriminering i samhället. Skolan arbetar med likabehandlingsplaner som syftar till att skapa en skola där alla behandlas med respekt och på lika villkor. Likabehandlingsarbetet fokuserar mer ofta på faktorer som genus och etnicitet än sexualitet, vilket är en aspekt som ofta förbises. Denna studie har sin utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och syftet är att undersöka hur lärare konstruerar sexualitet i aspekten likabehandling och hur detta påverkar deras undervisning. Studien har genomförts genom kvalitativa intervjuer och analyserats med hjälp av perspektiv som socialkonstruktionism, queerteori och diskursanalys. Resultatet visar att lärarna skapar en sexualitet som i första hand handlar om identitet och kärlek. Sexualitet som identitet och kärlek skapar förutsättningar att tala om sexualitet i klassrummet samtidigt som det aktualiserar betydelsen av likabehandling. Likabehandlingen i perspektivet sexualitet handlar om att synliggöra alternativa sätt att leva, älska och vara i förhållande till heteronormen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject diskurs
heteronorm
likabehandling
normkritisk pedagogik
sexualitet
socialkonstruktionism
queer
Handle http://hdl.handle.net/2043/18637 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics