Det digitala lärandet - ett pedagogiskt verktyg i modersmålsundervisning

DSpace Repository

Det digitala lärandet - ett pedagogiskt verktyg i modersmålsundervisning

Details

Files for download
Icon
Syftet med studien ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Det digitala lärandet - ett pedagogiskt verktyg i modersmålsundervisning
Author Haydal, Laila
Date 2014
Swedish abstract
Syftet med studien är att undersöka hur modersmålslärarna förhåller sig till digitala medier i undervisningen, samt ta reda på fördelarna med att använda digitala medier som läroverktyg. Undersökningen bygger på en kvalitativ studie, där två observationer och en intervju med en modersmålslärare används som metod. Detta för att få en förståelse för vilka uppfattningar som finns kring användandet av digitala verktyg i undervisningen. Resultatet från undersökningen visar att digitala medier är ett pedagogiskt redskap med enorma fördelar. Med hjälp av digitala verktyg skapar läraren positiva lärandesituationer som underlättar inlärningen för eleverna. Dessutom kan digitala verktyg stimulera inlärning och bidra till ökad motivation hos eleverna. Undersökningen visar att det bara finns vinster med att arbeta med digitala medier i undervisningen, då det intresserar och sporrar eleverna till kreativitet och bättre arbeten.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Language swe (iso)
Subject IKT
digitala medier
lärande
motivation
Handle http://hdl.handle.net/2043/18669 Permalink to this page
Link to publication in DiVA Find this research publication in DiVA.
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics