Flerspråkighet på förskolan

DSpace Repository

Flerspråkighet på förskolan

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Flerspråkighet på förskolan
Author Ado, Shawnim
Date 2015
Swedish abstract
Abstract Syftet med det här arbetet är att undersöka och få kunskap om hur pedagoger på förskolan arbetar med språkutveckling hos flerspråkiga barn. Jag vill undersöka pedagogernas förhållningssätt till flerspråkigheten och vilka resurser de har för att stimulera språk-och identitetsutveckling hos flerspråkiga barn. Får att ta reda på pedagogernas uppfattningar och få in deras svar genomfördes kvalitativa intervjuer med pedagogerna inom förskolan. Resultatet med hänsyn till pedagogernas svar och uppfattningar visade att det finns olika fakta som påverkar språkutveckling hos flerspråkiga barn, bland annat familjen och miljöns betydelse i den processen. Familjen och hemmamiljön påverkar flerspråkiga barns modersmålutveckling. Bra modersmål är grunden till vidare språkutveckling såsom svenska, engelska eller andra språk som man lär sig senare i livet. Pedagogerna på förskolan använder sig av olika arbetsmaterial för att stimulera språk-och identitetsutveckling hos flerspråkiga barn som t.ex. sagoläsning, sånger, musik, teater och böcker. Resultatet visade vidare att pedagogerna har varierande uppfattningar kring språk-och identitetsutveckling hos flerspråkiga barn, men med en gemensam uppfattning att se flerspråkiga barn som en tillgång för språkutvecklingen i verksamheten. Nyckelord: flerspråkighet, miljö, familj, modersmål, kodväxling, språkutveckling, identitetsutveckling.
Publisher Malmö högskola/Kultur och samhälle
Pages 32
Language swe (iso)
Handle http://hdl.handle.net/2043/18686 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics