”Jag kunde skriva allt, eller nej kanske inte riktigt allt” - En studie om elevers uppfattningar kring sitt skrivande i förskoleklass

DSpace Repository

”Jag kunde skriva allt, eller nej kanske inte riktigt allt” - En studie om elevers uppfattningar kring sitt skrivande i förskoleklass

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title ”Jag kunde skriva allt, eller nej kanske inte riktigt allt” - En studie om elevers uppfattningar kring sitt skrivande i förskoleklass
Author Persson, Åsa
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med detta examensarbete var att undersöka hur skrivundervisning kan ske i förskoleklass och hur denna kan komma att påverka elevernas syn på sig själv som skrivande personer. Utifrån elevintervjuer och observationer i tre förskoleklasser besvarades de två frågeställningarna: Hur skiljer sig skrivundervisningen i förskoleklass åt beroende på de metoder som ligger till grund för elevers skrivutveckling? Vilka likheter och skillnader förekommer bland elevernas uppfattningar kring sitt skrivande? Studiens resultat visade att den skrivundervisning eleverna mötte i förskoleklassen skiljde sig markant åt beroende på metodval för skrivutveckling, vilket även kom att påverka elevernas inställning till sig själv som skrivande personer. Fyra stora skillnader framkom i elevernas uppfattningar kring skriftspråkshändelser, språkliga medvetenhet, samlärande och självförtroende. En likhet framkom kring elevernas önskemål av innehåll i deras texter. Min slutsats av detta examensarbete är dock att det inte är metodval och hjälpmedel som är främst avgörande för elevernas skrivutveckling utan att det snarare är den syn på lärande som undervisningen genomsyrar. De elever som ges möjlighet att i samlärande skriva och utvecklas i en textproducerande miljö fylld av meningsfulla och rika skriftspråkshändelser är de elever som också kommer längre i sin skrivutveckling i förskoleklassen.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 46
Language swe (iso)
Subject skriftspråkshändelser
samlärande
stöttning
språklig medvetenhet
Handle http://hdl.handle.net/2043/18707 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics