Preventive nursing, an interview study on cervical cancer in south-western Uganda

DSpace Repository

Preventive nursing, an interview study on cervical cancer in south-western Uganda

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Preventive nursing, an interview study on cervical cancer in south-western Uganda
Author Redemo, Matilda ; Radak, Linda
Date 2015
English abstract
Aim: The aim of this study was to elucidate how nurses/midwives perceive the possibilities and obstacles to practice preventive nursing regarding cervical cancer in Uganda. Background: Cervical cancer is the second most common cancer form amongst women worldwide. The highest incidence of cervical cancer is found in sub- Saharan Africa. In Uganda there are few nurses and midwives to support cervical cancer screening and health talks. With the right preventive measures the incidence rate could be decreased. Method: A qualitative study design based on eight semi-structured interviews. The data was analysed using content analysis. Results: The perceived possibilities to practise preventive nursing were prevention through screening, outreaches and treatments, prevention through health education and practical training plus financing. Obstacles elucidated during the interviews were lack of support from the government, remote places hard to reach, attitudes in the community and lack of knowledge. Conclusion: In order to enhance the preventive measures regarding cervical cancer, Uganda is in need of better funding, more trained staff, access to vaccine and adequate treatments. It would also be beneficial with a nation wide screening program.
Swedish abstract
Syfte: Syftet med denna studie är att belysa hur sjuksköterskor/barnmorskor upplever möjligheter och svårigheter att arbeta förebyggande med livmoderhalscancer i Uganda. Bakgrund: Livmoderhalscancer är den andra vanligaste cancerformen hos kvinnor världen över. Livmoderhalscancer är mest förekommande i Afrika söder om Sahara. I Uganda finns det få sjuksköterskor och barnmorskor som kan utföra hälsosamtal och screening av cellförändringar. Med rätt förebyggande insatser kan incidensen av livmoderhalscancer minska. Metod: En kvalitativ intervjustudie baserad på åtta semistrukturerade intervjuer. Intervjumaterialet analyserades med hjälp av innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskorna och barnmorskorna upplevde att förebyggande insatser möjliggjordes genom screening, behandlingar och outreaches, hälsosamtal och utbildning av hälso- och sjukvårdspersonal samt finansiering. Svårigheterna med att arbeta förebyggande med livmoderhalscancer var bristande stöd från regeringen, svåråtkomlig omgivning, attityder i samhället och brist på kunskap. Slutsats: Uganda behöver bättre finansiering, mer utbildad personal samt tillgång till vaccin och behandlingar för att förbättra förebyggandet av livmoderhalscancer. Ett nationellt screening-program som infattar hela befolkningen skulle påverka det förebyggande arbetet positivt.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 33
Language eng (iso)
Subject cervical cancer
health education
human papilloma virus
preventive nursing
screening
Handle http://hdl.handle.net/2043/18713 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics