Att bemöta rasism

Details

Files for download Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Att bemöta rasism
Author Jevremovic, Bobby
Date 2015
Swedish abstract
I den föreliggande forskningsöversikt och densamma uppsats är syftet att skildra hur ett fenomen kan bemötas på olika sätt. För att uppnå detta syfte presenteras olika metoder med en utgångspunkt i fem vetenskapliga artiklar. I de fem vetenskapliga artiklarna skildras respektive fem olikartade studier inom vilka vardera studien presenterar olika metoder som på varierande tillvägagångssätt bemöter rasism. Även tillkommande i uppsatsen presenteras och appliceras en teori som påvisar den avgörande betydelsen som utvecklingen av en medvetenhet har, för att lyckas inom problemområdet. Samtliga metoder prövas på ett teoretiskt plan mot den svenska skolan och ämnet samhällskunskap. Där del-syftet i forskningsöversikten visar resultatet att en integrering av det vetenskapliga metoderna till skolans sfär är möjlig. I detta illustreras att det finns flertal valbara pedagogiska verktyg som går att nyttja för att bemöta rasism i skolan.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 47
Language swe (iso)
Subject Bemöta rasism
forskningsöversikt
integrera
medvetenhet
metoder
pedagogiska verktyg
problemområde
svenska skolan
samhällskunskap
Handle http://hdl.handle.net/2043/18715 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics