Elevernas bästa fritidshem - en studie om demokrati och inflytande

DSpace Repository

Elevernas bästa fritidshem - en studie om demokrati och inflytande

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Elevernas bästa fritidshem - en studie om demokrati och inflytande
Author Nilsson, Jesper ; Paulnitz, Max
Date 2015
Swedish abstract
Med hjälp av postmodernistisk och sociokulturell teori, understödd av forskning kring begreppen demokrati och elevinflytande har ett fritidshem, med metoderna intervju och observation, studerats under fyra dagar. Studien har ämnat hitta svar på frågor kring vad elever tycker om sitt inflytande, den demokrati som erbjuds i verksamheten samt personalens arbete med demokrati och elevinflytande. I analysen ser vi att eleverna blivit så pass invaggade i fritidshemmets dominerande verksamhet, den fria leken, att andra moment - till exempel råd och demokratiska samtal - blir till ett hinder för just den fria leken, snarare än till något intressant och berikande. Detta identifierar vi som problematiskt då fritidshemmet i likhet med skolan ska förbereda eleverna för det demokratiska samhället. Vi kommer fram till att eleverna bör tränas i demokrati, men att denna träning även bör präglas av faktisk demokratisk makt för att ge demokratiska moment relevans och lust för eleverna.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 48
Language swe (iso)
Subject Demokrati
Elevinflytande
Fri lek
Fritidshem
Handle http://hdl.handle.net/2043/18726 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics