Läsaktiviteter som främjar språkutvecklingen

DSpace Repository

Läsaktiviteter som främjar språkutvecklingen

Details

Files for download
Icon
Student essay, ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Läsaktiviteter som främjar språkutvecklingen
Author Hasanovic, Nadira ; Vlahovljak, Samir
Date 2015
Swedish abstract
Syftet med vår studie har dels varit att undersöka vilka aktiviteter kring läsning av skönlitteratur lärare använder sig av, med fokus på språkutveckling samt att undersöka vilka grunder dessa lärare vilar sina val av aktiviteter på. Vår hypotes var att endast läsning i sig inte bidrar till språkutveckling, snarare att det är aktiviteterna kring det lästa som främjar språkutvecklingen. Vi gjorde en kvalitativ studie, med tre observationer, där vi ville se hur lärarna jobbar med aktiviteter och kring skönlitteratur och vilka förutsättningar dessa kan ha på språkutvecklingen utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi gjorde även fyra semistrukturerade intervjuer, för att ta reda på vilka grunder lärarnas val av aktiviteter vilar på och deras resonemang kring språkutvecklingen. Den tidigare forskningen som vi har presenterat, säger att det är av stor vikt att man följer upp det lästa i form av olika aktiviteter, både muntligt och skriftligt, eftersom att det stimulerar elevernas språk och lust att lära. Resultatet bekräftar den tidigare forskningen, då lärarna kunde se märkbara förbättringar i elevernas språkanvändning ju mer de behandlade det lästa i form av interaktiva aktiviteter.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 38
Language swe (iso)
Subject Aktiviteter, interaktion, läsning, samtal, skönlitteratur, språkutveckling
Handle http://hdl.handle.net/2043/18727 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics