Från en isolerad färdighetsträning till en sociopolitisk konstruerad skrivpraktik- En studie om skriftspråksutveckling i läromedel i Svenska, Svenska som andraspråk och Arabiska som modersmål

DSpace Repository

Från en isolerad färdighetsträning till en sociopolitisk konstruerad skrivpraktik- En studie om skriftspråksutveckling i läromedel i Svenska, Svenska som andraspråk och Arabiska som modersmål

Details

Files for download
Icon
Examensarbete - ...
Overview of item record
Publication Student essay 15hp
Title Från en isolerad färdighetsträning till en sociopolitisk konstruerad skrivpraktik- En studie om skriftspråksutveckling i läromedel i Svenska, Svenska som andraspråk och Arabiska som modersmål
Author Omeich, Sara
Date 2015
Swedish abstract
I detta examensarbete undersöks skrivuppgifter i tre läromedel: Svenska impulser 1 (2008) som används i Svenska kurs 1, Språkporten- Svenska som andraspråk 123 (2012) menad att användas i Svenska som andraspråk i kurs 1, 2 och 3 och ālqrāa ālārabīā (2013) som används i Arabiska som modersmål i kurs 1. Syftet med studien är att synliggöra läromedlens skrivideologier och vilka förutsättningar som dessa ger för elevers skriftspråksutveckling samt vilken kunskapssyn som konstrueras utifrån skrivuppgifterna och hur det vidare konstruerar den avsedda målgruppen. I studien har läromedlens skrivuppgifter delats in i olika skrivuppgifts kategorier där exempel på skrivuppgifter från varje skrivuppgifts kategori har presenterats och analyserats mot bakgrund av Roz Ivaničs modell över språksyn och hennes skriv- och inlärningsdiskurser. Studieresultaten uppvisar att Svenska impulser 1, Språkporten - Svenska som andraspråk 123 och ālqrāa ālārabīā ger olika förutsättningar för skriftspråksutveckling och att det konstrueras en reproducerande kunskapssyn i merparten av läromedlens skrivuppgifter, vilken framställer läromedlens målgrupper som objekt snarare än subjekt i sin inlärning och tilldelar de olika färdigheter och språkkunskaper.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 43
Language swe (iso)
Subject Arabiska
Modersmål
Skriftspråk
Svenska
Svenska som andraspråk
Skrivpedagogik
Läromedel
Handle http://hdl.handle.net/2043/18738 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics