Bild och visuellt lärande i matematiken i förskolekontext

DSpace Repository

Bild och visuellt lärande i matematiken i förskolekontext

Details

Files for download
Icon
Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Bild och visuellt lärande i matematiken i förskolekontext
Author Foroghi, Farzaneh
Date 2015-04-17
English abstract
Abstract This paper deals with image and visual learning in mathematics at the preschool. The purpose of this study is to investigate teachers' beliefs about how teachers can concretize mathematics for preschool children using visual learning and image-building activities and how children perceive these activities. Through observation of image building activities and qualitative interviews, I investigate how teachers and children relate to image and visual learning in mathematics. In my literature review, I describe previous research that is relevant to my investigation. The survey shows that the educators working with images and visual learning in mathematics in different ways and have different ideas about the concept of image. The results show the importance of image and visual learning in mathematics education in child development and learning. Based on the results, I believe that educators have knowledge of visual learning and use it in mathematics learning consciously. The results of the interviews with the children also show beliefs and perceptions of image and visual learning in mathematics. Through play, children take to the mathematics through various exercises in the form of patterns (colors), count everyday objects.
Swedish abstract
Abstrakt Denna uppsats handlar om bild och visuellt lärande i matematiken på förskolan. Syftet med denna studie är att undersöka pedagogers föreställningar om hur pedagoger kan konkretisera matematik för förskolebarn med hjälp av visuellt lärande och bildskapande aktiviteter samt hur barnen uppfattar dessa aktiviteter. Genom observationer av bildskapande aktiviteter och kvalitativa intervjuer undersöker jag hur pedagogerna och barnen förhåller sig till bild och visuellt lärande i matematiken. I min litteraturgenomgång redogör jag för tidigare forskning som är relevant för min undersökning. Undersökningen visar att pedagogerna arbetar med bild och visuellt lärande i matematiken på olika sätt och att de har olika uppfattning om begreppet bild. Resultatet visar vikten av bild och visuellt lärande i matematikundervisningen när det gäller barns utveckling och lärande. Utifrån resultatet anser jag att pedagogerna har kunskap om visuellt lärande och använder sig av det i matematiken inlärningen medvetet. Resultatet av intervju med barnen visar också föreställningar och uppfattningar om bild och visuellt lärande i matematiken. Genom leken tar barnen till sig matematiken genom olika övningar i form av mönster (färger), räkna vardagsföremål.
Publisher Malmö högskola/Lärande och samhälle
Pages 30
Language swe (iso)
Subject Nyckelord: Bild, visuellt lärande, matematik, Regio Emilia, sociokulturell teori, förskola
Handle http://hdl.handle.net/2043/18745 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics