Hur inverkar kollektiv styrka på upplevda för- och nackdelar med bostadsområdet? - En kvantitativ studie av sambandet mellan upplevd kollektiv styrka och bostadsområdets positiva/negativa egenskaper

DSpace Repository

Hur inverkar kollektiv styrka på upplevda för- och nackdelar med bostadsområdet? - En kvantitativ studie av sambandet mellan upplevd kollektiv styrka och bostadsområdets positiva/negativa egenskaper

Details

Files for download Overview of item record
Publication Bachelor thesis
Title Hur inverkar kollektiv styrka på upplevda för- och nackdelar med bostadsområdet? - En kvantitativ studie av sambandet mellan upplevd kollektiv styrka och bostadsområdets positiva/negativa egenskaper
Author Johansson, Pontus
Date 2014
English abstract
Collective efficacy is based on the willingness of the residents to intervene for the neighborhoods sake. The willingness to intervene is affected by the mutual trust between the residents and the expectations that is shared for others to intervene. This quantitative study is based on a survey answered by 691 respondents. They’ve answered the question: ”What is good and what is bad with your neighborhood?” This question has bin examined to learn how the individual perception of collective efficacy tends to affect what positive and negative aspects of their neighborhood the respondents see. The results of the study show that respondents with a low perception of collective efficacy more often tend to see the social- and physical disorder as negative factors with their neighborhood. Those with a greater perception of collective efficacy tend to see the social structure as a positive factor with their neighborhood.
Swedish abstract
Kollektiv styrka baseras på sammanhållningen och viljan hos invånarna att ingripa för bostadsområdets säkerhet. Viljan att ingripa påverkas av denna ömsesidiga tillit och de förväntningarna på att ingripa som delas inom området. Detta arbete är en kvantitativ studie baserat på enkäter från 691 respondenter som besvarat frågan ”Vad är bra respektive dåligt med ditt bostadsområde?”. Denna fråga har undersökts för att ta reda på hur den individuellt upplevda kollektiva styrkan påverkar vilka positiva och negativa faktorer man ser hos sitt bostadsområde. Resultaten visar att respondenter med låg upplevd kollektiv styrka oftare anger den sociala oordningen och den fysiska oordningen som negativa faktorer med bostadsområdet. De med hög kollektiv styrka tenderar att ange den sociala strukturen som positiv faktor med sitt bostadsområde.
Publisher Malmö högskola/Hälsa och samhälle
Pages 36
Language swe (iso)
Subject Bostadsområde
Fysisk oordning
Individuell uppfattning
Kollektiv styrka
Kriminalitet
Social oordning
Social struktur
Collective efficacy
Crime
Individual perception
Neighborhood
Physical disorder
Social disorder
Social structure
Handle http://hdl.handle.net/2043/18752 Permalink to this page
Facebook

This item appears in the following Collection(s)

Details

Search


Browse

My Account

Statistics